Urubuga rw'Amakuru n'Amateka Mu Rwanda

Abishi ba Kagame muri Afurika y’Epfo basesengura uko bapanze gahunda yo kwicira Kayumba Nyamwasa iwe mu rugo

Shefu ari i Kigali. Intumwa ye muri Afurika y’Epfo iramubwira uko bapanze gahunda yo ‘gukora akazi’. Umukobwa wo mu rugo arategereje nta kibazo. Abicanyi baterejwe nabo ni uko. Umupolisi ubafasha yabahaye imbunda zo gukoresha. Ingamba ziruzuye. Nta gukomeretsa. Bagomba gupima ahica.
Ikindi kandi: nibarangiza ako kazi, hari ibindi biraka nk’ibyo byinshi bibategereje.
Tega amatwi uko bajya inama y'ukuntu abo batereje kwicira Kayumba Nyamwasa mu rugo iwe bazabigenza

- Hallo!
- Hum, wari wasinziriye?
- Hum, nari ntangiye gufata agatotsi ubundi ngiye kuyifata iracika.
- Burya nari busy umpamagara,…
- Eeh!
- Ngira rero dupange gahunda bariya bagabo bavuze bazayikora
- we buriya ni ukubaha…, ni ukubareka bakagenda bagakora tukareba uko bigenda icyangombwa nuko twe tuba twabahaye ibishoboka byose. Tukababwira uko bimeze bakagenda bazi ko atari ukwatisha ari ukujya gukora umuntu ariyo.
- ubwo se baravuga ko bazabigira bate?
- bo barabageza ku irembo binjire. Hanyuma nabo bafite aho tuzahurira twavuganye sinshaka kuhavuga izina.
- Hum, n’amaguru?
- Ya, bo bazinjira namaguru. Erega ntabwo ari kure, irembo si rinini cyane.
- Hum
- Hum
- uhumm!
- Hanyuma nibarangiza akazi tuzahurira aho twavuganye, mbahereze ibintu byabo bisigaye hanyuma mfate akayira nabo bafate akayira bajye iwabo. Ubwo ni ibyo.
- Nta modoka bafite?
- Imodoka banze kuyizana, hum
- aha
- imodoka bara… erega ntabwo wabategeka uko bage…bagomba kubigenza. Na gahunda yo kujyana nabo ntabwo twari tuyifite. Bo bashakaga ngo bajyeyo, bazashake umwanya wabo ku cyumweru bagende bakore ibyo bakora hanyuma bazaze bambwira uko byagenze. Njye nsanga bitazashoboka, na alternative ntabwo nari kumenya niba babikoze cyangwa niba batabikoze. Nicola ati njye nzabatwara mbageze hahandi noneho mukore akazi duhurire ahandi.
- Nonese udafite imodoka ngo ahereko yihuta, uribaza ko …
- Urabona aho tuzahurira kuva mu rugo ntabwo ari kure, ntabwo ari ku…ni bugufi. Kuko ahantu atuye hagira amarembo abiri. Niho usohokera, kuri iryo rembo ntabwo ari kure cyane. Ni nk’iminota itatu,ine wihuta kugera aho nzabategera nyuma nkabashyira mu monoka njye nkabatwara. Udahari kure ya… ntiwamenya ko banagiyeyo.
- None se hummm… hazinjira bangahe
- bazinjira ari batatu. abazinjira munzu simbazi ariko abo njye nzageza ku irembo bakajyayo ni batatu.
- Bose bafite ibya ngombwa?
- Huum bose bafite ibya ngombwa. Kwanza ibyangonbwa babihabwa na wa wundi w’umupolisi. Nizazindi bagenda bafata abantu bibisha cyangwa bicisha bakajya bazibika, nizo bazikoresha.
- Hmm
- Hmm, utabizi nta buryo bwo kuzikurikirana.
- Hmm – Yeee
- OK! Uwo nawe azinjira?
- Uwo mupolisi? – Hmm!
- uwo mupolisi se azinjira ahubwo?. Uzinjira ni umuntu wo ngaho utamenya uko ateye ureba asa n’umuntu unywa iki se, nk’urumogi cyangwa se ibindi ibintu ntazi. Nka kanywamazi.
- Hum! OK!
- Niwe uzinjira ahubwo.
- Ariko ni ukubabwira… Nyine ba… ba… eeeh… ariko uzajya kujyayo ari uko ababwiye ati barahari.
- Umukobwa nk’uko nakubwiye ejo tuzahura saa tanu. Kandi ibyo twari twamwandikiye ni ukumenya ko ahari mbere na mbere y’uko ajya guhingura. Nawe aravuga ati nimuba muri munzira cyangwa iminota mirongo itatu mumenyeshe ko mugiye kuza hanyuma nimuhagera mumbwire nanjye mbabwire. Ubwo nigahunda ni uko imeze ntakundi. Urumva nawe yabatubuza ngo atwemerere tuze uwo dushaka atariyo. Urumva ntabwo byashoboka.
- Hmm
- Ari nayo mpamvu twamubwiye.
- … niyo yasohoka ari butinde, buriya yababwira ati nimuze akabashyira ahantu, bagategereza aho ari butahire hose.
- yee, aho ari butahire.
- …mu kazi ke
- Hmm, n’ubundi. ntacyo ejo, tuzavugana n’umukobwa ntabwo yanyangiye we nta kibazo afite. Abasore be akababika mu cyumba cye muri ako kazu ke hanyuma igihe cyajya kugera akabakingurira bakinjira sicyo kibazo rwose. Ari nayo mpamvu banamwishyuye.
- Ariko hazajya hi…
- Hmm?
- Hajye hinjira umwe umwe ariko.
- Hi, hinji… munzu cyangwa ku irembo
- Ku irembo
- Umwe umwe, hamwe byatera ikibazo. Urabona habaye hari umuntu umwe, igifunguzo ari kimwe, byakomera. Ese umwe yagiha undi ate? Nshaka bagende biciraho nkaho bahatuye akingure binjire. Binjire icyarimwe nkaho batuye aho bugufi.
- Ok
- Hmm, Hmm
- Muzabipanga neza.
- Hmm, njye ndumva nta kibazo bizatungana nta kibazo. wowe se…baramutse binjiye…
- Uzababwire uti hari akandi kazi kenshi katari hasi y’inshuro cumi
- Hmmm, urabizi ko arinabyo babonye ko ariho bazakura ifaranga, benda kurangiza bakavuga ngo nshake akandi.
- Karahari kenshi. hummm.
- Iyo ubahaye ikizere…
- Bazarangiza bajya nahandi
- Nahandi, eeeh kujya na hahandi kwanza bagombaga kujya ahangaha na hahandi urumva ko naho bahazi, naho bari bahazi.
- Ikibazo cya hariya byari… ngo ku muryango ngo hari abantu.
- Eeh! hariyo abantu, hari abantu. Urumva ntanubwo wagombaga koherezayo abantu batatu gusa, hakenewe umubare nk’uw’abantu batanu byibuze.
- Hmm!
- Hmm, ntabwo biba byoroshye.
- Kuva waza ntaraguhamagara?
- Ntabwo yari yahamagara sinzi impamvu. Ariko amaherezo azampamag… azampamagara ryari? Ubwo naba atampamagaye uyu munsi ubwo ntabwo azongera kumpamagara!
- Ntacyo… ntacyo turebe… reka twizere ko bizatungana ejo.
- Also uyu munsi hari abantu numvaga bavuga…
- Hmm!
- Ngo ambasaderi w’iki gihugu mu rwanda ngo yavuyeyo, yagarutse.
- Hmm
- Hmm, sinzi niba babiku…
- Ngo barahamagaye kumubaza…
- Yee
- ngo hano uko bimeze uko afashwe n’ibiki… ariko ibyo ntacyo bivuze.
- Ach, uko afashwe se uko afashwe… ahubwo nibyo nabirebe. Ni uwambazaga ndamubwira nti sinanabizi rwose.
- Hmm
- Hmm
- Ngaho reka, ubwo ahasigaye numara guhura nawe ejo kumanywa uzambwira…
- Hmm tuzavugana nzakuvugisha
- Tuvugane noneho …
- Dukore gahunda yose ya nyuma ya saa kumi nebyiri. Hanyuma nje nzakupa tuvugane… birangire.
- Hmm.
- Sawa sawa asante.
- Gisigaye gikunda isohoka hari nubwo bategereza kikaza saa sita z’ijoro. ntiwamenya.
- Eh! Ubundi arasohoka, ahubwo icyo ntazi, no ku cyumweru?
- Hmm, byashoboka biterwa na gahunda afite
- Biterwa n’abo ahura nabo na gahunda bafitanye, cyangwa… ariko ni hahandi tuzategereza se wowe… kereka niba…
- wowe muzavugane gusa… ah, ah… mushobora no kumubwira uti niyo utayifata turahita tumenya ngo uravuze ngo nituze.
- ah! nubundi aramutse ayifashe.
- hari ubwo kuyivugiraho bamwumva ariko ashobora kuyirekaho ugatelefona ntagusubize ukamenya icyo avuze.
- yee ukamenya ko yumvishe icyo uvuze
- yee, ibyo byose muzabyumvikaneho. kugira ngo batazagira icyo bakeka.
- ah! rek… reka roga. sinzi uko byagenda kundi. Ni ku cyumweru ni injiji ntiyumva icyatuma bidakorwa n’igituma we arusimbuka, kereka ibindi akora cyangwa…
- Kandi uzabigishe kugira mu mutwe
- hiin?
- Uzabigishe gupima mu mutwee!
- Gukina umutwe?
- Gupima mu mutwe
- Yee, gupima umutwe n’umutima. N’ubundi bigi…
- Bitazaba nk’ibya ba basenzi…
- Hmm, numva wowe niba wararashe mu kuguru, niba wararashe mu mugongo… urababwira uti muzapime aha… ahica ntimuzapime ahakomeretsa… bagenda babizi.
- Hmm, kandi ubwo ejo uzambwira nimurangiza imipangu yanyu
- N’ubundi nzakumenyesha. Nibiba bikerewe ni nka saa tanu z’ijoro…
- Ok
- Asante sana

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment