Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/lifestyl/public_html/rwandinfo.com/wp-content/mu-plugins/index.php:75) in /home3/lifestyl/public_html/rwandinfo.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 62
Urukundo ntangarugero rwa Yosefu.

Urukundo ntangarugero rwa Yosefu.

Mu gitabo cy’Itangiriro muri Bibliya, uwitwa Yosefu mwene Yakobo mu magambo ye yagejeje ku bavandimwe  be yagize ati: ” Ndi Yosefu, umuvandimwe wanyu mwagurishije mu Misiri. None ntimubabare, ntimwirakarire  yuko mwangurishije ino. Ni Imana yanyohereje imbere yanyu kugira ngo ndamire ubuzima bw’abantu”  (Itangiriro 45,4b), namwe muri mo. Ibyo yahise abivuga kuko yari abonye badashobora kugira icyo bamusubi za,kubera kudagadwa gukomeye imbere ye,aho amariye kubibwira ko ari wawundi bagurishije (45,3).

Koko rero ntibyari byoroshye kuri ibi bice byombi : icy’abo bavandimwe bagurishije umuvandimwe wa bo. No ku cy’uwo wagurishijwe none akaba ariwe ububasha bukomeye kuri bo. Nyamara uko Yosefu yabyitwa yemo kuratangaje. Umutware ukomeye ngo yageze aho aboroga, arira cyane! (45,2a).  Nuko abwira abavandi mwe be ati:”Ndabinginze, nimunyegere” (45,4a). Mbega imvugo nziza yuzuye urukundo ku bavandimwe be bari baramweretse urwango!

Urukundo nk’uru ntirusanzwe kuri buri wese kuko kugirira neza uwakugiriye nabi ntibyoroshye. Icyakora ni inyigisho nkuru Yesu Kristo yatugejejeho twese ubwo yadusabaga gukunda n’abanzi bacu (Mat.5,44). Ikintu cy’ingenzi cyatumye Yosefu amera kandi akanakora atyo ni uriya mutima we, ari nawo watumye yerekana ko ibyabaye ari uko Imana yabishatse ndetse ikanabyemera.

Mbese none mu mibereho y’abakristo n’abakristokazi niko biri? Nukuvuga ko buri wese yaba yemera ko ibituba ho byinshi twemeramo umugambi w’Imana wo gushaka ko hari icyo twigiramo k’urukundo n’ubushobozi bwayo? Dusabe Yesu Kristo kudufashisha Umwuka Wera m’ukumenya icy’ingenzi gikwiye mu mibereho yacu nk’ abakristo.  

Hamwe nibyo nkaba mbifurije mwese Noheli Nziza n’Umwaka Mushya Muhire wa 2012. Kristo Yesu azabahemo ibikwiriye.

Speak Your Mind

*