U Rwanda Ruzubakwa n'Amaboko y'Abana Barwo Bose

Victoire Ingabire ati: “Ikibazo cy’amoko nticyagombye kuba kirazira”

Victoire Ingabire, Président de FDU-Inkingi Ikibazo cy’amoko nticyagombye kuba kirazira Hali ikibazo kijujurwa hose, abantu badatinyuka gutobora ngo bakivuge, ni ikibazo cy’amoko. Kuvuga ko u Rwanda rugizwe n’inyabutatu ntabwo ari icyaha kandi ubwabyo si n’ikibazo. Aho ikibazo kiri ni ukuzira ko uri Umututsi, Umuhutu cyangwa Umutwa. Umuntu akihandagaza ngo nta bwoko buba mu Rwanda mu […]